Author: T. C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. İktisadi Planlama Dairesi. (DPT. İPD.)