FAQs

S. Kütüphane çalışma saatleri nedir?
C. Kütüphane Dokümantasyon Şubesi Müdürlüğü, Başkanlığın yasalarla tespit edilen çalışma saatleri içinde açıktır.

S. Kitap ödünç alma süresi ne kadardır?
C. Başkanlık personeli kitapları 30 gün süre ile ödünç alabilirler. Bu süre zarfında kullanımı bitmeyen materyalin süresi 30 gün daha uzatılabilir.

S. Süreli yayınların ödünç alma süresi ne kadardır? C. Süreli yayınlar 1 hafta süre ile ödünç verilir. Bu süre zarfında kullanılmaya devam eden süreli yayının süresi 1 hafta daha uzatılabilir.