Şanlıurfa ilinde tarıma dayalı sanayinin ekonomik yapısı finansmanı ve sorunları /

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
स्वरूप: पुस्तक
Yazar/Kurumsal Yazar:Şelli, Ferhat
प्रकाशित:Ankara: Ankara Üniversitesi, 2002.
भौतिक वर्णन:xvi, 235 s. : şek., tab.
ग्रंथसूची विवरण
स्वरूप: पुस्तक
Sınıflama Numarası:338.109561/ŞEL
Yazar/Kurumsal Yazar:Şelli, Ferhat
Eser Adı:Şanlıurfa ilinde tarıma dayalı sanayinin ekonomik yapısı finansmanı ve sorunları / Ferhat Şelli.
प्रकाशित:Ankara: Ankara Üniversitesi, 2002.
भौतिक वर्णन:xvi, 235 s. : şek., tab.
Genel Notlar:Doktora tezi - Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı
Bibl. :
विषय:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

होल्डिंग्स विवरण से T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
बोधानक: 338.109561 ŞEL K
प्रति उपलब्ध  होल्ड करें