1980'Li Yıllarda Türkiye'Nin Beşeri Kaynakları-İstihdam- İnsangücü Özel Ihtısas Komisyonu Çalışmaları; 2: :Tarım Ve Ormancılıkta İstihdam Ve İşgücü Çalışma Grup Raporu.

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
स्वरूप: पुस्तक
प्रकाशित:Ankara: DPT, 1981.
भौतिक वर्णन:76 Sayfa
ग्रंथसूची विवरण
स्वरूप: पुस्तक
Sınıflama Numarası:331.1109561
Eser Adı:1980'Li Yıllarda Türkiye'Nin Beşeri Kaynakları-İstihdam- İnsangücü Özel Ihtısas Komisyonu Çalışmaları; 2: :Tarım Ve Ormancılıkta İstihdam Ve İşgücü Çalışma Grup Raporu.
Basım Bilgisi:1. Edisyon
प्रकाशित:Ankara: DPT, 1981.
भौतिक वर्णन:76 Sayfa
Genel Notlar:Bibl. Dipnotlar
विषय:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:DPT

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

होल्डिंग्स विवरण से T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
बोधानक: 331.1109561 DPT Y K.1
331.1109561 DPT Y N.2
प्रति उपलब्ध  होल्ड करें
प्रति उपलब्ध  होल्ड करें