İşte Almanya /

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
स्वरूप: पुस्तक
प्रकाशित:Frankfurt / Main: Societats-Verlag, 1998.
भौतिक वर्णन:568 s. : res., tab.
ग्रंथसूची विवरण
स्वरूप: पुस्तक
आईएसबीएन:3797306644
Sınıflama Numarası:914.3/İŞT
Eser Adı:İşte Almanya / çev. : Belma Emircan.
प्रकाशित:Frankfurt / Main: Societats-Verlag, 1998.
भौतिक वर्णन:568 s. : res., tab.
Genel Notlar:"Federal Hükümet'in Basın ve Enformasyon Dairesi tarafından yayınlanmıştır."
विषय:
Kişi Ek Girişi:Emircan, Belma
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:Federal Hükümetin Basın ve Enformasyon Dairesi

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

होल्डिंग्स विवरण से T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
बोधानक: 914.3 İŞT K
प्रति उपलब्ध  होल्ड करें