Ekonomi Ve İstihdam Durumu Raporu.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Được phát hành:Ankara: İş Ve İşçi Bulma Kurumu, 1985.
Mô tả vật lý:0002 Sayfa
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Sınıflama Numarası:331.1109561
Eser Adı:Ekonomi Ve İstihdam Durumu Raporu.
Basım Bilgisi:1. Edisyon
Được phát hành:Ankara: İş Ve İşçi Bulma Kurumu, 1985.
Mô tả vật lý:0002 Sayfa
Những chủ đề:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:İ.İ.B.K.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: 331.1109561 EKO K.1
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ