Türkiye'Nin İşsizlik Ve İstihdam Sorunlarının Rasyonel Çözümünün Dışa Açık Serbest Piyasa Ekonomisi İlkeleriyleve Teknoloji Boyutuyla Bütünleşmesinin Önemi /

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
स्वरूप: पुस्तक
Yazar/Kurumsal Yazar:Erdoğan, Alptekin
प्रकाशित:Ankara: DPT.SPB, 1988.
भौतिक वर्णन:50 Sayfa
ग्रंथसूची विवरण
स्वरूप: पुस्तक
Sınıflama Numarası:331.1109561
Yazar/Kurumsal Yazar:Erdoğan, Alptekin
Eser Adı:Türkiye'Nin İşsizlik Ve İstihdam Sorunlarının Rasyonel Çözümünün Dışa Açık Serbest Piyasa Ekonomisi İlkeleriyleve Teknoloji Boyutuyla Bütünleşmesinin Önemi / Alptekin Erdoğan.
Basım Bilgisi:1. Edisyon
प्रकाशित:Ankara: DPT.SPB, 1988.
भौतिक वर्णन:50 Sayfa
Genel Notlar:Bibl.: Y.49-50`İstihdam Semineri, 19-20.2.88, İst.`
विषय:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:DPT

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

होल्डिंग्स विवरण से T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
बोधानक: 331.1109561 ERD T K.1
331.1109561 ERD T N.2
प्रति उपलब्ध  होल्ड करें
प्रति उपलब्ध  होल्ड करें