Παραπομπή APA

Erdoğan, A. (1991). Ülkemizde Planlı Dönemde İstihdam, İşsizlik Kavram Ve Verilerin İrdelenmesi Ve İl Nüfuslarıyla İlgili İstihdamverilerinin İstatistik Analizinin Önemi: 1985 Nüfus Sayımında İller İtibariyle Yer Alan ... (1. Edisyon.). Ankara: DPT.

Παραπομπή Chicago Style

Erdoğan, Alptekin. Ülkemizde Planlı Dönemde İstihdam, İşsizlik Kavram Ve Verilerin İrdelenmesi Ve İl Nüfuslarıyla İlgili İstihdamverilerinin İstatistik Analizinin Önemi: 1985 Nüfus Sayımında İller İtibariyle Yer Alan ... 1. Edisyon. Ankara: DPT, 1991.

Παραπομπή MLA

Erdoğan, Alptekin. Ülkemizde Planlı Dönemde İstihdam, İşsizlik Kavram Ve Verilerin İrdelenmesi Ve İl Nüfuslarıyla İlgili İstihdamverilerinin İstatistik Analizinin Önemi: 1985 Nüfus Sayımında İller İtibariyle Yer Alan ... 1. Edisyon. Ankara: DPT, 1991.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.