Trích dẫn APA

Hamurdan, Y. (1965). Turkey'S Employment And Manpower Problems In Early 1960'S (1. Edisyon.). Ankara: DPT.Spd.

Trích dẫn kiểu Chicago

Hamurdan, Yusuf. Turkey'S Employment And Manpower Problems In Early 1960'S. 1. Edisyon. Ankara: DPT.Spd, 1965.

Trích dẫn MLA

Hamurdan, Yusuf. Turkey'S Employment And Manpower Problems In Early 1960'S. 1. Edisyon. Ankara: DPT.Spd, 1965.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.