Turkey'S Employment And Manpower Problems In Early 1960'S /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Yazar/Kurumsal Yazar:Hamurdan, Yusuf
Được phát hành:Ankara: DPT.Spd, 1965.
Mô tả vật lý:10 Sayfa
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Sınıflama Numarası:331.1109561
Yazar/Kurumsal Yazar:Hamurdan, Yusuf
Eser Adı:Turkey'S Employment And Manpower Problems In Early 1960'S / Yusuf Hamurdan.
Basım Bilgisi:1. Edisyon
Được phát hành:Ankara: DPT.Spd, 1965.
Mô tả vật lý:10 Sayfa
Loạt:DPT.298-Spd.67
Những chủ đề:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:DPT

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: 331.1109561 HAM K.1
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ