Manpower Requirements And Educational Programming In Turkey.

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
التنسيق: كتاب
منشور في:Ankara: DPT.Spd, 1962.
وصف مادي:44 Sayfa
التفاصيل البيبلوغرافية
التنسيق: كتاب
Sınıflama Numarası:331.1109561
Eser Adı:Manpower Requirements And Educational Programming In Turkey.
Basım Bilgisi:1. Edisyon
منشور في:Ankara: DPT.Spd, 1962.
وصف مادي:44 Sayfa
سلاسل:DPT.80-Spd.8
الموضوعات:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:DPT

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

تفاصيل المقتنيات من T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
رقم الطلب: 331.1109561 MAN K.1
النسخة متاح  أحجز النسخة