Trích dẫn APA

Organisation for Economic Co-operation and Development. Development Assistance Committee (OECD. DAC). (2006). OECD journal on development. Paris: OECD.

Trích dẫn kiểu Chicago

Organisation for Economic Co-operation and Development. Development Assistance Committee (OECD. DAC). OECD Journal On Development. Paris: OECD, 2006.

Trích dẫn MLA

Organisation for Economic Co-operation and Development. Development Assistance Committee (OECD. DAC). OECD Journal On Development. Paris: OECD, 2006.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.