Some Methodological Problems Encountered In The Manpower Studies In Turkey.

Сохранить в:
Библиографические подробности
Формат:
Опубликовано:(Y.Y.): (Y.Y.)
Объем:3 Sayfa
Библиографические подробности
Формат:
Sınıflama Numarası:331.1109561
Eser Adı:Some Methodological Problems Encountered In The Manpower Studies In Turkey.
Basım Bilgisi:1. Edisyon
Опубликовано:(Y.Y.): (Y.Y.)
Объем:3 Sayfa
Предметы:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:(Y.Y.)

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Подробно о фондах из T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Шифр: 331.1109561 SOM K.1
Копировать Доступно  Поместить задолженность