İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda İnsangücü Ve İstihdam Konularının İktisadi Planlama İle Koordine Ve /

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
स्वरूप: पुस्तक
Yazar/Kurumsal Yazar:Sünnetcioğlu, Gündüz
प्रकाशित:Ankara: DPT.SPD, 1965.
भौतिक वर्णन:5 s.
ग्रंथसूची विवरण
स्वरूप: पुस्तक
Sınıflama Numarası:331.1109561/SÜN
Yazar/Kurumsal Yazar:Sünnetcioğlu, Gündüz
Eser Adı:İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda İnsangücü Ve İstihdam Konularının İktisadi Planlama İle Koordine Ve / Gündüz Sünnetcioğlu.
Basım Bilgisi:1. Edisyon
प्रकाशित:Ankara: DPT.SPD, 1965.
भौतिक वर्णन:5 s.
Genel Notlar:Bibl. Dipnotlar
विषय:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:DPT. SPD.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

होल्डिंग्स विवरण से T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
बोधानक: 331.1109561 SÜN K.1
प्रति उपलब्ध  होल्ड करें