Türkiye'Nin Beşeri Kaynakları Ve Genel İstihdam Politikaları /

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
स्वरूप: पुस्तक
प्रकाशित:Ankara: DPT.SPB, 1983.
भौतिक वर्णन:78 Sayfa
ग्रंथसूची विवरण
स्वरूप: पुस्तक
Sınıflama Numarası:331.1109561
Eser Adı:Türkiye'Nin Beşeri Kaynakları Ve Genel İstihdam Politikaları / Der. Ali Özdemir, Nurettin Konaklı.
Basım Bilgisi:1. Edisyon
प्रकाशित:Ankara: DPT.SPB, 1983.
भौतिक वर्णन:78 Sayfa
Genel Notlar:Bibl. Sonda
विषय:
Kişi Ek Girişi:Özdemir, Ali
Konaklı, Nurettin
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:DPT

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

होल्डिंग्स विवरण से T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
बोधानक: 331.1109561 TÜR K.1
प्रति उपलब्ध  होल्ड करें