Annotated directory of regional and national trade and economic journals.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Yazar/Kurumsal Yazar:International Trade Centre
Được phát hành:Geneva, 1971.
Mô tả vật lý:153 p.
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Sınıflama Numarası:R/016.3305/INT
Yazar/Kurumsal Yazar:International Trade Centre
Eser Adı:Annotated directory of regional and national trade and economic journals.
Paralel Eser Adı:Repertoire annote des periodiques regionaux et nationaux a vocation economique et commerciale
Được phát hành:Geneva, 1971.
Mô tả vật lý:153 p.
Genel Notlar:At head of title: UNCTAD/GATT.
Another copy in French.
Những chủ đề:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:United Nations Conference on Trade and Development, Geneva.
General Agreement on Tariffs and Trade

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: R 016.3305 INT COPY A
R 016.3305 INT COPY B
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ