Trends And Cycles In Labour Productivity In The Major OECD Countries /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Yazar/Kurumsal Yazar:Nicoletti, Giuseppe
Được phát hành:Paris: OECD, 1993.
Mô tả vật lý:52 Sayfa
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Sınıflama Numarası:331.118
Yazar/Kurumsal Yazar:Nicoletti, Giuseppe
Eser Adı:Trends And Cycles In Labour Productivity In The Major OECD Countries / Giuseppe Nicoletti, Lucrezia Reichlin.
Basım Bilgisi:1. Edisyon
Được phát hành:Paris: OECD, 1993.
Mô tả vật lý:52 Sayfa
Loạt:OECD.Edwp.129
Genel Notlar:Bibl.: S. 34-35
Những chủ đề:
Kişi Ek Girişi:Reichlin, Lucrezia
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:OECD

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: 331.118 NIC K.1
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ