Labour Market Flexibility And External Price Shocks /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Yazar/Kurumsal Yazar:Klau, F.
Được phát hành:Paris: OECD.Des, 1985.
Mô tả vật lý:0006 Sayfa
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Sınıflama Numarası:331.12
Yazar/Kurumsal Yazar:Klau, F.
Eser Adı:Labour Market Flexibility And External Price Shocks / F. Klau, A. Mittelstadt.
Basım Bilgisi:1. Edisyon
Được phát hành:Paris: OECD.Des, 1985.
Mô tả vật lý:0006 Sayfa
Loạt:OECD.Des.Wp.24
Genel Notlar:Bibl.: S. 48-50
Những chủ đề:
Kişi Ek Girişi:Mittelstadt, A.
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:OECD

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: 331.12 KLA K.1
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ