Teknoloji seçimi ve İstihdam sorunları (Kuram, Türkiye'de teknoloji seçimi ve basım sanayii üzerine bir uygulama).

সংরক্ষণ করুন:
গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
বিন্যাস: গ্রন্থ
Yazar/Kurumsal Yazar:Erkök, Şiir
প্রকাশিত:Ankara, Kalite Matbaası, 1978.
দৈহিক বর্ননা:291 p. figs., tables. 24 cm.
গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
বিন্যাস: গ্রন্থ
Sınıflama Numarası:E/607.2 ERK
Yazar/Kurumsal Yazar:Erkök, Şiir
Eser Adı:Teknoloji seçimi ve İstihdam sorunları (Kuram, Türkiye'de teknoloji seçimi ve basım sanayii üzerine bir uygulama).
প্রকাশিত:Ankara, Kalite Matbaası, 1978.
দৈহিক বর্ননা:291 p. figs., tables. 24 cm.
মালা:Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi yayın no.118
Genel Notlar:Doktora tezi, Haziran, 1977.
Bibliography: p.277-289.
বিষয়গুলি:

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

হোল্ডিংসের বিবরণ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
ডাক সংখ্যা: E 607.2 ERK K.
প্রতিলিপি লভ্য  এই স্থানে হোল্ড করুন