Teknoloji seçimi ve İstihdam sorunları (Kuram, Türkiye'de teknoloji seçimi ve basım sanayii üzerine bir uygulama).

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
स्वरूप: पुस्तक
Yazar/Kurumsal Yazar:Erkök, Şiir
प्रकाशित:Ankara, Kalite Matbaası, 1978.
भौतिक वर्णन:291 p. figs., tables. 24 cm.
ग्रंथसूची विवरण
स्वरूप: पुस्तक
Sınıflama Numarası:E/607.2 ERK
Yazar/Kurumsal Yazar:Erkök, Şiir
Eser Adı:Teknoloji seçimi ve İstihdam sorunları (Kuram, Türkiye'de teknoloji seçimi ve basım sanayii üzerine bir uygulama).
प्रकाशित:Ankara, Kalite Matbaası, 1978.
भौतिक वर्णन:291 p. figs., tables. 24 cm.
श्रृंखला:Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi yayın no.118
Genel Notlar:Doktora tezi, Haziran, 1977.
Bibliography: p.277-289.
विषय:

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

होल्डिंग्स विवरण से T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
बोधानक: E 607.2 ERK K.
प्रति उपलब्ध  होल्ड करें