Society and the essesment of technology; premises, concepts, methodology, experiments, areas of application.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Yazar/Kurumsal Yazar:Hetman, François
Được phát hành:Paris, Organization for Economic Co-operation and Development, 1973.
Mô tả vật lý:420 p. fold. charts, tables. 24 cm.
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Sınıflama Numarası:E/607.2 HET
Yazar/Kurumsal Yazar:Hetman, François
Eser Adı:Society and the essesment of technology; premises, concepts, methodology, experiments, areas of application.
Được phát hành:Paris, Organization for Economic Co-operation and Development, 1973.
Mô tả vật lý:420 p. fold. charts, tables. 24 cm.
Genel Notlar:Bibliography: p.391-413.
Những chủ đề:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:Organisation for Economic Co-operation and Development

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: E 607.2 HET K.
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ