Technology assessment; understanding the social consequences of technological applications.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Yazar/Kurumsal Yazar:Kasper, Raphael G ed.
Được phát hành:New York, Praeger, 1972.
Mô tả vật lý:291 p. tables. 24 cm.
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Sınıflama Numarası:E/607.2 KAS
Yazar/Kurumsal Yazar:Kasper, Raphael G ed.
Eser Adı:Technology assessment; understanding the social consequences of technological applications.
Được phát hành:New York, Praeger, 1972.
Mô tả vật lý:291 p. tables. 24 cm.
Loạt:Praeger special studies in studies in U.S. economic and social development
Genel Notlar:Bibliographical references.
Những chủ đề:

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: E 607.2 KAS K.
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ