Aktif İşgücü Politikası Konulu Tavsiyename Ve Bari Konferansı /

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
स्वरूप: पुस्तक
प्रकाशित:Ankara: İş Ve İşçi Bulma Kurumu, 1968.
भौतिक वर्णन:27 Sayfa
ग्रंथसूची विवरण
स्वरूप: पुस्तक
Sınıflama Numarası:331.12042
Eser Adı:Aktif İşgücü Politikası Konulu Tavsiyename Ve Bari Konferansı / Haz. İsmail Arıkan.
Basım Bilgisi:1. Edisyon
प्रकाशित:Ankara: İş Ve İşçi Bulma Kurumu, 1968.
भौतिक वर्णन:27 Sayfa
श्रृंखला:İibk.39
विषय:
Kişi Ek Girişi:Arıkan, İsmail
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:İ.İ.B.K.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

होल्डिंग्स विवरण से T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
बोधानक: 331.12042 AKT K.1
प्रति उपलब्ध  होल्ड करें