Information for a changing society; some policy considerations.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Yazar/Kurumsal Yazar:Organisation for Economic Co-Operation And Development
Được phát hành:Paris, 1971.
Mô tả vật lý:48 p.
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Sınıflama Numarası:E/607.2 ORG 1C Inf
Yazar/Kurumsal Yazar:Organisation for Economic Co-Operation And Development
Eser Adı:Information for a changing society; some policy considerations.
Được phát hành:Paris, 1971.
Mô tả vật lý:48 p.
Những chủ đề:

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: E 607.2 ORG 1C INF K.
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ