Trích dẫn APA

Rosenblatt, S. M. e. (1979). Technology and economic development a realistic perspective: Edited by Samuel M. Rosenblatt with a foreword by Marlan Cleveland. Boulder, Colorado: Westview Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Rosenblatt, Samuel M. ed. Technology and Economic Development a Realistic Perspective: Edited By Samuel M. Rosenblatt With a Foreword By Marlan Cleveland. Boulder, Colorado: Westview Press, 1979.

Trích dẫn MLA

Rosenblatt, Samuel M. ed. Technology and Economic Development a Realistic Perspective: Edited By Samuel M. Rosenblatt With a Foreword By Marlan Cleveland. Boulder, Colorado: Westview Press, 1979.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.