Technology and economic development a realistic perspective. Edited by Samuel M. Rosenblatt with a foreword by Marlan Cleveland.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Yazar/Kurumsal Yazar:Rosenblatt, Samuel M. ed.
Được phát hành:Boulder, Colorado, Westview Press, 1979.
Mô tả vật lý:191 p. figs. 23 cm
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Sınıflama Numarası:E/607.2 ROS
Yazar/Kurumsal Yazar:Rosenblatt, Samuel M. ed.
Eser Adı:Technology and economic development a realistic perspective. Edited by Samuel M. Rosenblatt with a foreword by Marlan Cleveland.
Được phát hành:Boulder, Colorado, Westview Press, 1979.
Mô tả vật lý:191 p. figs. 23 cm
Loạt:Westview special studies in social, political and economic development
Genel Notlar:Bibliographical references.
Những chủ đề:

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: E 607.2 ROS K.
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ