Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları = Address based population registration system results ...

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
التنسيق: كتاب
منشور في:Ankara: TÜİK, 2011-
وصف مادي:graf., res., tab.
التفاصيل البيبلوغرافية
التنسيق: كتاب
Sınıflama Numarası:304.609561/ADR II
Eser Adı:Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları = Address based population registration system results ...
Paralel Eser Adı:Address based population registration system results.
منشور في:Ankara: TÜİK, 2011-
وصف مادي:graf., res., tab.
تواتر النشر:Yıllık
Genel Notlar:Kütüphanede bulunan yıllar: 2010, 2011, 2012, 2013
Türkçe ve İngilizce.
الموضوعات:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE)

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

تفاصيل المقتنيات من T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
رقم الطلب: 304.609561 ADR II
304.609561 ADR II 2010 N.1
304.609561 ADR II 2010 N.2
304.609561 ADR II 2011 N.1
304.609561 ADR II 2011 N.2
304.609561 ADR II 2013
النسخة متاح  أحجز النسخة
النسخة متاح  أحجز النسخة
النسخة متاح  أحجز النسخة
النسخة متاح  أحجز النسخة
النسخة متاح  أحجز النسخة
النسخة متاح  أحجز النسخة