Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları = Address based population registration system results ...

שמור ב:
מידע ביבליוגרפי
פורמט: ספר
יצא לאור:Ankara: TÜİK, 2011-
תיאור פיזי:graf., res., tab.
מידע ביבליוגרפי
פורמט: ספר
Sınıflama Numarası:304.609561/ADR II
Eser Adı:Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları = Address based population registration system results ...
Paralel Eser Adı:Address based population registration system results.
יצא לאור:Ankara: TÜİK, 2011-
תיאור פיזי:graf., res., tab.
תכיפות:Yıllık
Genel Notlar:Kütüphanede bulunan yıllar: 2010, 2011, 2012, 2013
Türkçe ve İngilizce.
נושאים:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE)

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

פרטי מלאי ספרים מ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
סימן המיקום: 304.609561 ADR II
304.609561 ADR II 2010 N.1
304.609561 ADR II 2010 N.2
304.609561 ADR II 2011 N.1
304.609561 ADR II 2011 N.2
304.609561 ADR II 2013
עותק זמין  ביצוע הזמנה
עותק זמין  ביצוע הזמנה
עותק זמין  ביצוע הזמנה
עותק זמין  ביצוע הזמנה
עותק זמין  ביצוע הזמנה
עותק זמין  ביצוע הזמנה