Science and technology for development: main comparative report of the Science and Technology policy Instruments Project.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Yazar/Kurumsal Yazar:Sagasti, Francisco
Được phát hành:Ottowa, IDRC, 1978.
Mô tả vật lý:112 p. 25 cm.
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Sınıflama Numarası:E/607.2 SAĞ
Yazar/Kurumsal Yazar:Sagasti, Francisco
Eser Adı:Science and technology for development: main comparative report of the Science and Technology policy Instruments Project.
Được phát hành:Ottowa, IDRC, 1978.
Mô tả vật lý:112 p. 25 cm.
Loạt:International Development Research Centre - 109e
Những chủ đề:

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: E 607.2 SAĞ K.
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ