Technologies for basic needs.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Yazar/Kurumsal Yazar:Singer, Hans
Được phát hành:Geneva, International Labour Office, 1977.
Mô tả vật lý:158 p. tables
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Sınıflama Numarası:E/607.2 SIN
Yazar/Kurumsal Yazar:Singer, Hans
Eser Adı:Technologies for basic needs.
Được phát hành:Geneva, International Labour Office, 1977.
Mô tả vật lý:158 p. tables
Loạt:World Employment Programme series
Genel Notlar:Bibliographical footnotes.
Những chủ đề:
Kişi Ek Girişi:ILO

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: E 607.2 SIN K.
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ