Science, technology and economic growth in developing countries. Translated by Jenny Warren.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Yazar/Kurumsal Yazar:Skorov, G E ed.
Được phát hành:Oxford, Pergamon Press, 1978.
Mô tả vật lý:211 p. tables 25 cm.
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Sınıflama Numarası:E/607.2 SKO
Yazar/Kurumsal Yazar:Skorov, G E ed.
Eser Adı:Science, technology and economic growth in developing countries. Translated by Jenny Warren.
Được phát hành:Oxford, Pergamon Press, 1978.
Mô tả vật lý:211 p. tables 25 cm.
Genel Notlar:At head of title: Institute of World Economy and International. Relations USSR Acedemy of Sciences.
Những chủ đề:
Kişi Ek Girişi:Warren, Jenny tr.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: E 607.2 SKO K.
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ