Science and technology in economic growth; proceedings of a conference held by the International Economic Association at St. Anton, Austria.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Yazar/Kurumsal Yazar:Williams, B R ed.
Mô tả vật lý:446 p.tables. 22 cm.
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Sınıflama Numarası:E/607.2 WIL(L)
Yazar/Kurumsal Yazar:Williams, B R ed.
Eser Adı:Science and technology in economic growth; proceedings of a conference held by the International Economic Association at St. Anton, Austria.
Mô tả vật lý:446 p.tables. 22 cm.
Genel Notlar:Bibliographical footnotes.
Những chủ đề:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:International Economic Association

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: E 607.2 WIL(L) K.
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ