Manpower Planning And Development: :The Developing World /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Yazar/Kurumsal Yazar:Connor, John J.
Được phát hành:Boston: I.H.R.D.C., 1982.
Mô tả vật lý:150 Sayfa
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Sınıflama Numarası:331.12042
Yazar/Kurumsal Yazar:Connor, John J.
Eser Adı:Manpower Planning And Development: :The Developing World / John J. Connor, William Carson.
Basım Bilgisi:1. Edisyon
Được phát hành:Boston: I.H.R.D.C., 1982.
Mô tả vật lý:150 Sayfa
Những chủ đề:
Kişi Ek Girişi:Carson, William
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:I.H.R.D.C.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: 331.12042 CON K.1
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ