Patent lisansı sözleşmesi.

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
स्वरूप: पुस्तक
Yazar/Kurumsal Yazar:Ortan, Ali Necip
प्रकाशित:Ankara, Doğan Basımevi, 1979.
भौतिक वर्णन:326 p. 23 cm
ग्रंथसूची विवरण
स्वरूप: पुस्तक
Sınıflama Numarası:E/608.7 ORT
Yazar/Kurumsal Yazar:Ortan, Ali Necip
Eser Adı:Patent lisansı sözleşmesi.
प्रकाशित:Ankara, Doğan Basımevi, 1979.
भौतिक वर्णन:326 p. 23 cm
Genel Notlar:Bibliography: p.xxı-xxxıı.
विषय:

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

होल्डिंग्स विवरण से T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
बोधानक: E 608.7 ORT K.
प्रति उपलब्ध  होल्ड करें