Patent lisansı sözleşmesi.

Сохранить в:
Библиографические подробности
Формат:
Yazar/Kurumsal Yazar:Ortan, Ali Necip
Опубликовано:Ankara, Doğan Basımevi, 1979.
Объем:326 p. 23 cm
Библиографические подробности
Формат:
Sınıflama Numarası:E/608.7 ORT
Yazar/Kurumsal Yazar:Ortan, Ali Necip
Eser Adı:Patent lisansı sözleşmesi.
Опубликовано:Ankara, Doğan Basımevi, 1979.
Объем:326 p. 23 cm
Genel Notlar:Bibliography: p.xxı-xxxıı.
Предметы:

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Подробно о фондах из T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Шифр: E 608.7 ORT K.
Копировать Доступно  Поместить задолженность