Patent lisansı sözleşmesi.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Yazar/Kurumsal Yazar:Ortan, Ali Necip
Được phát hành:Ankara, Doğan Basımevi, 1979.
Mô tả vật lý:326 p. 23 cm
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Sınıflama Numarası:E/608.7 ORT
Yazar/Kurumsal Yazar:Ortan, Ali Necip
Eser Adı:Patent lisansı sözleşmesi.
Được phát hành:Ankara, Doğan Basımevi, 1979.
Mô tả vật lý:326 p. 23 cm
Genel Notlar:Bibliography: p.xxı-xxxıı.
Những chủ đề:

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: E 608.7 ORT K.
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ