Παραπομπή APA

Yosmaoğlu, N. (1978). Dünyada ve Türkiye'de patentler, Know how'lar markalar; açıklamalı uygulamalı. Ankara: Mis Matbaası.

Παραπομπή Chicago Style

Yosmaoğlu, Nevzat. Dünyada Ve Türkiye'de Patentler, Know How'lar Markalar; Açıklamalı Uygulamalı. Ankara: Mis Matbaası, 1978.

Παραπομπή MLA

Yosmaoğlu, Nevzat. Dünyada Ve Türkiye'de Patentler, Know How'lar Markalar; Açıklamalı Uygulamalı. Ankara: Mis Matbaası, 1978.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.