Dünyada ve Türkiye'de patentler, Know how'lar markalar; açıklamalı uygulamalı.

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
التنسيق: كتاب
Yazar/Kurumsal Yazar:Yosmaoğlu, Nevzat
منشور في:Ankara, Mis Matbaası, 1978.
وصف مادي:363 p. 23 cm.
التفاصيل البيبلوغرافية
التنسيق: كتاب
Sınıflama Numarası:E/608.7 YOS
Yazar/Kurumsal Yazar:Yosmaoğlu, Nevzat
Eser Adı:Dünyada ve Türkiye'de patentler, Know how'lar markalar; açıklamalı uygulamalı.
منشور في:Ankara, Mis Matbaası, 1978.
وصف مادي:363 p. 23 cm.
Genel Notlar:Bibliography: p.362-363
الموضوعات:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:Know how'lar, markalar

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

تفاصيل المقتنيات من T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
رقم الطلب: E 608.7 YOS K.
النسخة متاح  أحجز النسخة