Working with the aged; practical approaches in the institution and community. By Marcella Bakur Weiner, Albert J. Brok and Alvin M. Snadowsky.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Yazar/Kurumsal Yazar:Weiner, Marcella Bakur
Được phát hành:Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 1978.
Mô tả vật lý:231 p. tables. 23 cm.
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Sınıflama Numarası:E/610.7365 WEI
Yazar/Kurumsal Yazar:Weiner, Marcella Bakur
Eser Adı:Working with the aged; practical approaches in the institution and community. By Marcella Bakur Weiner, Albert J. Brok and Alvin M. Snadowsky.
Được phát hành:Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 1978.
Mô tả vật lý:231 p. tables. 23 cm.
Genel Notlar:Bibliographical footnotes.
Những chủ đề:
Kişi Ek Girişi:Brok, Albert Joint author
Snadowsky, Alvin M joint author

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: E 610.7365 WEI K.
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ