The European Common Market and the European Free Trade Association. 3d. rev. ed.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Yazar/Kurumsal Yazar:Wild, J. (John) E. (Edward)
Được phát hành:London, Library Association, 1962.
Mô tả vật lý:64 p.
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Sınıflama Numarası:R/016.337914/WIL
Yazar/Kurumsal Yazar:Wild, J. (John) E. (Edward)
Eser Adı:The European Common Market and the European Free Trade Association. 3d. rev. ed.
Được phát hành:London, Library Association, 1962.
Mô tả vật lý:64 p.
Loạt:Library Association. Special Subject list no. 35
Những chủ đề:

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: R 016.337914 WIL K
Sao chép Sẵn có  Đặt Giữ