Labour Market And Social Policies İn The Slovak Republic.

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
स्वरूप: पुस्तक
प्रकाशित:Paris: OECD, 1996.
भौतिक वर्णन:176 Sayfa
ग्रंथसूची विवरण
स्वरूप: पुस्तक
Sınıflama Numarası:331.12094373
Eser Adı:Labour Market And Social Policies İn The Slovak Republic.
Basım Bilgisi:1. Edisyon
प्रकाशित:Paris: OECD, 1996.
भौतिक वर्णन:176 Sayfa
Genel Notlar:Bibl.Bölüm Sonlarında
विषय:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:OECD

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

होल्डिंग्स विवरण से T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
बोधानक: 331.12094373 LAB K.1
प्रति उपलब्ध  होल्ड करें