Uluslararası yönetim iktisat ve işletme dergisi.=International journal of management economics and business.

שמור ב:
מידע ביבליוגרפי
פורמט: Magazine
יצא לאור:Zonguldak: Bülent Ecevit Üniversitesi,
תיאור פיזי:c. : tab.
מידע ביבליוגרפי
פורמט: Magazine
ISBN:ISSN:1301-4749
שפה:English
Sınıflama Numarası:SURELİ
Eser Adı:Uluslararası yönetim iktisat ve işletme dergisi.=International journal of management economics and business.
Paralel Eser Adı:International journal of management economics and business
יצא לאור:Zonguldak: Bülent Ecevit Üniversitesi,
תיאור פיזי:c. : tab.
תכיפות:Yılda dört kez
Genel Notlar:Kütüphanede bulunan yıllar: c.8 (17) 2012, c.9 (18-20) 2013
נושאים:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:Bülent Ecevit Üniversitesi

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

פרטי מלאי ספרים מ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
סימן המיקום: C.8-9 S.17-20 2012-2013
SURELI C.10 S.22-23 2014
עותק Unknown זמין  ביצוע הזמנה
עותק Unknown זמין  ביצוע הזמנה