Uluslararası yönetim iktisat ve işletme dergisi.=International journal of management economics and business.

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
स्वरूप: Magazine
प्रकाशित:Zonguldak: Bülent Ecevit Üniversitesi,
भौतिक वर्णन:c. : tab.
ग्रंथसूची विवरण
स्वरूप: Magazine
आईएसबीएन:ISSN:1301-4749
भाषा:English
Sınıflama Numarası:SURELİ
Eser Adı:Uluslararası yönetim iktisat ve işletme dergisi.=International journal of management economics and business.
Paralel Eser Adı:International journal of management economics and business
प्रकाशित:Zonguldak: Bülent Ecevit Üniversitesi,
भौतिक वर्णन:c. : tab.
प्रकाशन की आवृत्ति :Yılda dört kez
Genel Notlar:Kütüphanede bulunan yıllar: c.8 (17) 2012, c.9 (18-20) 2013
विषय:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:Bülent Ecevit Üniversitesi

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

होल्डिंग्स विवरण से T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
बोधानक: C.8-9 S.17-20 2012-2013
SURELI C.10 S.22-23 2014
प्रति Unknown उपलब्ध  होल्ड करें
प्रति Unknown उपलब्ध  होल्ड करें