İktisat ve toplum derigisi.

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
स्वरूप: Magazine
प्रकाशित:Ankara: Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık Danışmanlık Yatırım ve Ticaret Ltd.,
भौतिक वर्णन:c.:res.
ग्रंथसूची विवरण
स्वरूप: Magazine
आईएसएसएन:1309-9418
भाषा:English
Eser Adı:İktisat ve toplum derigisi.
प्रकाशित:Ankara: Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık Danışmanlık Yatırım ve Ticaret Ltd.,
भौतिक वर्णन:c.:res.
Genel Notlar:Kütüphanede bulunan yıllar:sayı: 39-50 c.4 (2014), sayı:51-62 c.5 (2015)
विषय:

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

होल्डिंग्स विवरण से T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
बोधानक: C.4 SAYI:39-44 2014
C.4 SAYI:45-50 2014
C.5 SAYI:51-54 2015
C.5 SAYI:55-62 2015
प्रति Unknown उपलब्ध  होल्ड करें
प्रति Unknown उपलब्ध  होल्ड करें
प्रति Unknown उपलब्ध  होल्ड करें
प्रति Unknown उपलब्ध  होल्ड करें