Sosyal güvence.

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
التنسيق: Magazine
منشور في:Ankara: Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği,
وصف مادي:c.:tab., şek.
التفاصيل البيبلوغرافية
التنسيق: Magazine
تدمد:2146-5646
اللغة:English
Eser Adı:Sosyal güvence.
منشور في:Ankara: Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği,
وصف مادي:c.:tab., şek.
تواتر النشر:6 aylık
Genel Notlar:Türkçe ve İngilizce
الموضوعات:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

تفاصيل المقتنيات من T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
رقم الطلب: C.4 SAYI:7-8 2015
النسخة Unknown متاح  أحجز النسخة