Socio-economic review.

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
التنسيق: Magazine
منشور في:Oxford ; U.K.: Oxford University Press,
وصف مادي:v.; tab.
التفاصيل البيبلوغرافية
التنسيق: Magazine
تدمد:1475-1461
اللغة:English
Eser Adı:Socio-economic review.
منشور في:Oxford ; U.K.: Oxford University Press,
وصف مادي:v.; tab.
تواتر النشر:Three times a year
الموضوعات:

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

تفاصيل المقتنيات من T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
رقم الطلب: V.13 N.1-3 2015
النسخة Unknown متاح  أحجز النسخة