Παραπομπή APA

Society for Financial Studies. The review corporate finance studies. Cary, Nort Carolina: Oxford University Press.

Παραπομπή Chicago Style

Society for Financial Studies. The Review Corporate Finance Studies. Cary, Nort Carolina: Oxford University Press.

Παραπομπή MLA

Society for Financial Studies. The Review Corporate Finance Studies. Cary, Nort Carolina: Oxford University Press.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.