APA-referens

Society for Financial Studies. The review corporate finance studies. Cary, Nort Carolina: Oxford University Press.

Chicago-stil citat

Society for Financial Studies. The Review Corporate Finance Studies. Cary, Nort Carolina: Oxford University Press.

MLA-referens

Society for Financial Studies. The Review Corporate Finance Studies. Cary, Nort Carolina: Oxford University Press.

Varning: dessa hänvisningar är inte alltid fullständigt riktiga.