Cambridge journal of regions economy and society.

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
التنسيق: Magazine
منشور في:Oxford, UK: Oxford University Press,
وصف مادي:v. tab.
التفاصيل البيبلوغرافية
التنسيق: Magazine
تدمد:1752-1378
اللغة:English
Eser Adı:Cambridge journal of regions economy and society.
منشور في:Oxford, UK: Oxford University Press,
وصف مادي:v. tab.
تواتر النشر:Three times a year
Genel Notlar:"Published on behalf of Cambridge Political Economy Society"
الموضوعات:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:Cambridge Political Economy Society

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

تفاصيل المقتنيات من T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
رقم الطلب: V.8 NO:1-3 2015
النسخة Unknown متاح  أحجز النسخة