Παραπομπή APA

The NewYork review of books. [NewYork:A.W.Ellsworth].

Παραπομπή Chicago Style

The NewYork Review of Books. [NewYork:A.W.Ellsworth].

Παραπομπή MLA

The NewYork Review of Books. [NewYork:A.W.Ellsworth].

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.